#1 2009-06-08 14:05:06

Simonus

Zbanowany

Zarejestrowany: 2009-03-22
Posty: 334

12 systemów onstawiania

1. SYSTEM NA 6 MECZY
Rozpisany na 2 kupony - z gwarancją minimalną "3" przy trafieniu 5z6 meczy - czyli dający w 100% 1 trafiony kupon przy popełnieniu 1 błędu pośród 6 typowanych meczy:
KUPON     MECZE
A     1-3-4
B     2-5-6
Powyższy system doskonale sprawdza się do gry na mecze z kursami np. 1,50 bo wtedy dopuszczając 1 wpadkę mamy 1 trafiony kupon a jego ako=1,50x1,50x1,50=3,37 zaś koszt nadania 2 kuponów to 2 jednostki. Zysk przy grze w internecie (brak podatku) to 1,37 jednostki czyli yield=68,5% a przy grze z podatkiem 1,50x1,50x1,50x0,90=3,37x0,9=3,00 a więc zysk 1j - czyli yield=50%. Oczywiście mowa tu o zysku od obrotu, czyli z ang. yield po pierwszym etapie gry - gdy kończymy ją trafnym doborem typów ze spełnieniem zakładanego, dopuszczalnego popełnienia 1 błędu. System jest również opłacalny przy kursach 1,40. 1,40x1,40x1,40=2,70 a koszt 2 kuponów to 2 jednostki.
Ważna informacja: przy trafieniu tylko 4z6 zdarzeń nadal zachowujemy wysoką, bo 40% szansę trafienia 1 kuponu!

2. SYSTEM NA 6 MECZY
Rozpisany na 3 kupony - z gwarancją minimalną "4" przy trafieniu 5z6 meczy - czyli dający w 100% trafiony 1 kupon przy popełnieniu 1 błędu:
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4
B     1-2-5-6
C     3-4-5-6
Przy trafieniu 4z6 meczy zachowujemy 20% szansę na trafienie 1 kuponu.

3. SYSTEM NA 7 MECZY
Rozpisany na 7 kuponów - z gwarancją minimalną "4" przy trafieniu 5z7 meczy - czyli dający w 100% 1 trafiony kupon przy popełnieniu 2 błędów:
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4
B     1-2-5-6
C     1-3-5-7
D     1-4-6-7
E     2-3-6-7
F     2-4-5-7
G     3-4-5-6
W gwarancji minimalnej system ekonomiczny dla kursów 1,63
(bo: 1,63x1,63x1,63x1,63=7,05).
Jeśli ilośc błędów będzie niższa od zakładanych 2 i popełnimy tylko 1 - to wtedy w 100% mamy trafione 3 kupony. Natomiast jeśli trafimy tylko 4z7 meczy to nadal zachowujemy szansę na wejście 1 kuponu - ale jest ona na poziomie 20%.

4.SYSTEM NA 9 MECZY
Rozpisany na 12 kuponów-z gwarancją minimalną"4" przy trafieniu 6z9 meczy - czyli dający w 100% 1 trafiony kupon przy popełnieniu 3 błędów:
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4
B     1-2-6-8
C     1-3-7-9
D     1-4-5-9
E     1-5-6-7
F     2-3-5-7
KUPON     MECZE
G     2-4-7-9
H     2-5-8-9
I     3-4-6-8
J     3-5-6-9
K     4-5-7-8
L     6-7-8-9
System ekonomiczny dla kursów 1,90 bo wtedy:
1,90x1,90x1,90x1,90=13,00
W przypadku trafienia tylko 5z9 meczy nadal zachowujemy wysoką,bo 47,6% szansę na trafienie 1 kuponu.

5. SYSTEM NA 5 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2-3
B     1-4-5
C     2-3-4
Jest to w zamyśle system 1-błędowy, gdyż przy jednym popełnionynm błędzie pośród 5 typowanych meczy daje nam na 100% 1 wygrany kupon - ale jego wewnętrzna struktura wyrażona schematem rozpisu sprawia, że gdy najtrudniejszy do wytypowania mecz podstawimy pod nr 5 w powyższym rozpisie a tylko to stanie się naszym jedynym błędem, jaki zakładamy - to mamy wygrane 2 kupony za sprawą występowania nr 5 tylko na jednym kuponie.
Przy trafieniu 4z5 mamy 100% gwarancję na 1 kupon-ale
przy zaistnieniu wyżej opisanej sytuacji mamy wygrane 2.
Przy trafieniu 3z5 mamy 30% SZANSĘ na 1wygrany kupon.

6. SYSTEM NA 7 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2-3
B     1-4-7
C     1-5-6
D     2-3-7
E     4-5-6
100% gwarancja trafienia 1 kuponu przy 5z7,czyli system wybacza popełnienie 2 błędów.
Rozkład w/w gwarancji jest następujący:
a) 1 kupon na 57%
b) 2 kupony na 43%
Razem: 100%, czyli istnieje wysoka 43% szansa, że trafiając 5z7 wygramy 2 kupony.
Przy trafieniu 4z7, czyli przy 3 błędach nadal mamy bardzo wysoką bo 57% SZANSĘ na wygranie 1 kuponu.
Przy trafieniu 6z7, czyli przy 1 błędzie rozkład trafień jest następujący:
a) 2 wygrane kupony na 14%
b) 3 wygrane kupony na 86%
Razem: 100%.

7. SYSTEM NA 7 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2
B     1-7
C     2-7
D     3-4
E     3-5
KUPON     MECZE
F     3-6
G     4-5
H     4-6
I     5-6

Powyższy rozpis gwarantuje przy trafieniu 3z7 wygranie 1 kuponu oraz 43% SZANSĘ na 1 kupon przy 2z7.
Przy trafieniu 4z7 rozkład gwarancji jest następujący:
a) 2 kupony na 51.5%
b) 3 kupony na 45.7%
Powyższy system najlepiej sprawdza się do gry na zdarzenia o bardzo wysokich kursach: HT/FT, dokładny wynik meczu, remisy, numery Multilotka, itd.

8. SYSTEM NA 8 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4-5-6
B     1-2-3-4-7-8
C     1-2-5-6-7-8
D     3-4-5-6-7-8
Rozpis gwarantuje trafienie 1 kuponu przy 7z8 a więc jest to system 1-błędowy, choć cień SZANSY bo 14.3% mamy także przy trafieniu 6z8. Do gry tym systemem zalecam podstawiać mecze z kursami 1.4. W/w system to wypadkowa ograniczenia ryzyka strat (niskie kursy) z dużymi szansami na trafienie co parę losowań 8z8.

9. SYSTEM NA 8 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4
B     1-2-5-6
C     1-2-7-8
D     1-3-5-7
E     1-3-6-8
F     1-4-5-8
G     1-4-6-7
KUPON     MECZE
H     2-3-5-8
I     2-3-6-7
J     2-4-5-7
K     2-4-6-8
L     3-4-5-6
Ł     3-4-7-8
M     5-6-7-8
Powyższy rozpis gwarantuje trafienie 1 kuponu przy 4z8,
czyli jest to system 3-błędowy.
Przy trafieniu 6z8 mamy wygrane 3 kupony.
Przy trafieniu 7z8 mamy wygranych 7 kuponow.

10. SYSTEM NA 10 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4-5
B     1-2-3-8-9
C     1-4-5-6-7
D     1-6-7-8-9
E     2-3-4-5-6
F     2-3-6-7-10
G     4-5-8-9-10
System gwarantuje wejście 1 kuponu przy trafieniu 8z10 oraz daje wysoką ,bo 50% SZANSĘ na 1 kupon przy 7z10.

11. SYSTEM NA 12 MECZY
KUPON     MECZE
A     1-2-3-4-5
B     1-2-6-11-12
C     1-4-6-7-10
D     1-5-8-9-11
E     1-8-9-10-12
F     2-3-4-8-9
KUPON     MECZE
G     2-5-7-10-12
H     3-4-7-11-12
I     3-5-6-10-11
J     5-6-8-9-12
K     6-7-8-9-10

System gwarantuje wejście 1 kuponu przy 9z12, a pełen rozkład prawdopodobieństw w ramach gwarancji to:
a) 1 kupon na 44,5%
b) 2 kupony na 38,2%
c) 3 kupony na 15%
d) 4 kupony na 2,3%
Razem:100%
Przy trafieniu 8z12,czyli przy 4 błędach mamy SZANSE:
a) na 1 kupon na 54,3%
b) na 2 kupony na 10%.

12. SYSTEM NA 8 ZDARZEŃ - 2 x 4
Spośród oferty weekendowej albo pełnej na najbliższy okres przez buków wystawionej, dokonuję wielce starannej analizy i wybieram 8 zdarzeń ( niekiedy pod pojęciem zdarzenie zmuszony jestem ulokować sklejkę z 2 meczy z kursem łącznym od 1.60 ) z jednostkowymi kursami tych w/w zdarzeń od 1.60 ale i niewiele większymi , bo moja praktyka dowodzi najwyższej mej skuteczności przy grze na tym właśnie poziomie kursów. Teraz dokonuję podziału tych 8 zdarzeń ( WAŻNE:ale nie zawsze 8 meczy bo tak jak już napisałem zdarzenie nie zawsze oznacza 1 mecz i może być np.sklejką z 2 meczy! ) na 2 grupy po 4 i przystępuję w każdej z grup do wyboru pośród nich 2 par po 2 zdarzenia,które wg mnie w wyniku analizy mają największe szanse na zejście się z sobą ,bo te 8 zdarzeń zostanie następnie z sobą połączone na 4 kuponach wg następującego schematu , na który składają się po 4 zdarzenia w obu grupach "A" i "B":
Grupa "A":zdarzenia 1-2-3-4
Grupa "B":zdarzenia 5-6-7-8
KUPON     ZDARZENIA
A     1-2-5-6
B     1-2-7-8
C     3-4-5-6
D     3-4-7-8

Ten powyższy rozpis gwarantuje mi w przypadku popełnienia 1 błędu w każdej z obu grup,czyli przy wejściu 3z4 zdarzeń, na 100% trafienie 1 kuponu: a/,b/,c/ lub d/ z 4 zdarzeniami czyli AKO 1,6x1,6x1,6x1,6=6.55 zaś koszt nadania 4 kuponów to 4 jednostki więc nawet przy błędach w typowaniu w każdej z obu grup "A" i "B" nadal jestem wygrany i to 63.84% od wkładu na grę , bo 6.55-4=2.55 jednostki a to jest właśnie te 63.84% zysku netto.
Oczywiście zdarzają się sytuacje,że w jednej z grup ( lub czasem nawet w obu...) wszystko wejdzie i wtedy wygrana jest zdecydowanie większa ale są oczywiście także i takie dni,że wchodzą tylko w którejś bądź w obu z grup 2 zdarzenia... I tu właśnie dochodzimy do tej wspomnianej sytuacji konieczności doboru z sobą zdarzeń w obrębie każdej z grup , bo zdarzenia są z sobą tak później sparowane na kuponach w ramach tych obu grup: 1-2 oraz 3-4 i 5-6 oraz 7-8 i wtedy gdy wejdą nam tylko 2 zdarzenia z 4, to nadal możemy być wygrani jeżeli dobrze z sobą je sparowaliśmy!
Mamy tu 4 zdarzenia w grupie a wiemy że z 4 zdarzeń możemy utworzyć 6 niepowtarzajacych się par: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 więc skoro ja używam tu 2 z tych 6 możliwych par to nawet mając trafione tylko 2 zdarzenia z 4 to zachowuję 33,33% szansy na wejście akurat spośród tych 6 możliwych do utworzenia par tej jednej z moich (1-2 lub 3-4) - ale to matematyka a ja dokładam tu jeszcze czynnik mojej analizy przy komponowaniu kuponów i najczęściej jest tak,że gdy wchodzą mi tylko 2 zdarzenia to one się z sobą jednak sklejają...
Mniej doświadczonym graczom od razu wyjaśnię , iż powyższa metoda gry w stosunku do innych możliwych zagrań jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna bo np.grając systemem 3z4 i mając 3 trafienia nasze AKO wyniesie 1.6x1.6x1.6=4.09 a koszt systemu 3z4 to 4 jednostki zaś grając systemem połączonym (3z4) x (3z4) i mając po 3 trafienia w każdej z grup dostaniemy 16.77 zaś koszt nadania tego systemu to 4x4=16 jednostek.
Natomiast grając te 2 razy po 4 zdarzenia singlami i trafiając po 3z4 dostaniemy 6x1,60=9.6 jednostki przy wkładzie 8j. czyli zysk wyniesie 20% od wkładu 8j. - wobec powyżej wykazanego zysku 63.84% przy grze moją metodą i tej samej ( a niekiedy i niższej! ) skuteczności.
Zaś w mojej powyższej metodzie przy 3z4 w każdej z grup ( a często i po 2z4 ...) i wykorzystując te 16 jednostek z powyższego przykładu,czyli stawkując 4 kupony po 4 jednostki dostaniemy 1.6x1.6x1.6x1.6x4=26.21 jednostki.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.pozyczkabez.pl mówi o nim www.numizek.pl www.psita.pl www.piesku.pl